Information in your language - Latvian

We provide translated information in Latvian to help you learn more about our payments and services.

Latvijas / Latvian

We provide translated publications to help you learn more about our payments and services.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

Ja izmantojat kādu palīgtehnoloģiju un nevarat piekļūt mūsu tulkotajai informācijai, lūdzam sazināties telefoniski ar mūsu daudzvalodu atbalsta dienestu.

Izlasiet / Read

Apskatieties mūsu tulkoto dokumentu klāstu, kur atradīsit vairāk informācijas par dažiem mūsu piedāvātajiem maksājumiem un pakalpojumiem.

Browse our range of translated written products, which offer information about some of our payments and services.

Page last updated: 16 June 2016