Information in your language - Maltese

We provide translated information in Maltese to help you learn more about our payments and services.

Malti / Maltese

Aħna nipprovdu tagħrif tradott bil-miktub, awdjo u vidjo biex ngħinuk issir taf aktar dwar il-pagamenti u s-servizzi tagħna.

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

Jekk qed tuża teknoloġija assistiva u ma tistax taċċessja t-tagħrif tradott tagħna jekk jogħġbok ikkuntattja ’l-multilingual phone service tagħna.

Isma’ / Listen

Isma’ tagħrif tradott dwar xi wħud mill-pagamenti u s-servizzi tagħna.

Listen to translated information about some of our payments and services.

Reciprocal health care agreements / Reciprocal health care agreements

Isma’ biex tkun taf dwar l-aċċess għall-kura tas-saħħa waqt li tkun barra l-Awstralja, skond il- reciprocal health care agreements ma’ xi pajjiżi oħra.

Listen to find out about accessing healthcare while you are outside Australia, under Australia’s reciprocal health care agreements with some other countries.

Aqra Reciprocal health care agreements Transkrizzjoni / Read the Reciprocal health care agreements transcript

Page last updated: 7 July 2016