Information in your language - Polish

We provide translated information in Polish to help you learn more about our payments and services.

Polski / Polish

Zapewniamy przetłumaczone pisemnie informacje oraz audio i wideo, by pomóc ci dowiedzieć się więcej na temat naszych płatności i usług.

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

Jeśli korzystasz z technologii wspomagającej i nie możesz uzyskać dostępu do naszych przetłumaczonych informacji, zadzwoń na naszą wielojęzyczną infolinię.

Posłuchaj/ Listen

Posłuchaj przetłumaczonych informacji na temat niektórych naszych płatności i usług.

Listen to translated information about some of our payments and services.

Financial Information Service / Financial Information Service

Posłuchaj, by dowiedzieć się na temat naszej Financial Information Service (FIS). FIS jest bezpłatną służbą, która oferuje niezależne i fachowe porady, by pomóc ci lepiej gospodarować swoimi pieniędzmi i osiągnąć swoje cele.

Listen to find out about our Financial Information Service (FIS). FIS is a free service that provides independent and expert financial advice to help you better manage your money and reach your goals.

Przeczytaj Financial Information Service Odpis / Read Financial Information Service transcript

Multicultural services / Usługi wielokulturowe

Posłuchaj, by dowiedzieć się na temat rodzajów pomocy, jaką oferujemy ludziom, którzy wolą rozmawiać w języku innym, niż angielski.

Listen to find out about the kinds of assistance that we offer to people who prefer to speak a language other than English.

Przeczytaj Usługi wielokulturowe Odpis / Read Multicultural services transcript

Page last updated: 19 July 2016