Information in your language - Rarotongan

We provide translated information in Rarotongan to help you learn more about our payments and services.

Reo Maori Kuki Airani / Rarotongan

Ka oronga atu matou i te au tuatua tei uri ia te reo, na roto i te aping akarongo e te video te ka riro ei akamarama i ta matou au tutakianga e ta matou angaanga e rave nei.

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

Mei te mea ē, ka rave koe i te ta'i matīni rorouira nō te tauturu iā koe, e kāre 'oki e rauka iā koe i te kite i tei 'uri 'ia mai, ka ringi mai i tō mātou 'ōpati tauturu'anga reo rau.

Tatau ia / Read

Akara i ta matou au apinga tuketuke tei oti i te uri ia te reo, te ka akaari atu i te marama no runga i tetai o ta matou au tutakianga e pera te angaanga ta matou e rave nei.

Browse our range of translated written products, which offer information about some of our payments and services.

Page last updated: 16 June 2016