Samoa / Samoan - Information in your language

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

E maua iai matou lomiga faaliliu e faigofie ona e malamalama ai i faiga o matou peimeni ma tautua.

Afai o loo e faaaogaina tekenolosi fesoasoani ma e le mafai ona maua faamatalaga ua faaliliuina faamolemole faafesoota'i mai le matou multilingual phone service. If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

Page last updated: 12 January 2017