Information in your language - Samoan

We provide translated information in Samoan to help you learn more about our payments and services.

Samoa / Samoan

E maua iai matou lomiga faaliliu e faigofie ona e malamalama ai i faiga o matou peimeni ma tautua.

We provide translated publications to help you learn more about our payments and services.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

Afai o loo e faaaogaina tekenolosi fesoasoani ma e le mafai ona maua faamatalaga ua faaliliuina faamolemole faafesoota'i mai le matou multilingual phone service.

Page last updated: 26 August 2016