Information in your language - Serbian

We provide translated information in Serbian to help you learn more about our payments and services.

Српски / Serbian

Ми пружамо штампане, аудио и видео информације које ће вам помоћи да сазнате више о нашим исплатама и услугама.

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

Ако користите асистивну технологију и не можете да дођете до преведених информација, молимо вас да се обратите нашој multilingual phone service.

Читајте / Read

Прегледајте наше преведене текстове који пружају информације о неким од наших исплата и услуга.

Browse our range of translated written products, which offer information about some of our payments and services.

Слушајте / Listen

Слушајте преведене информације о неким од наших исплата и услуга.

Listen to translated information about some of our payments and services.

Centrepay / Centrepay

Слушајте да би дознали о Centrepay-у, бесплатној финансијској услуги коју пружа ово одељење.

Listen to find out about Centrepay, a free financial service that the department provides.

Читајте Centrepay / Read Centrepay transcript

Financial Information Service / Financial Information Service

Слушајте да бисте сазнали о нашој Financial Information Service (FIS). FIS је бесплатна служба која даје независне и стручне финансијске савете којима вам помаже да боље распоређујете новац и да постигнете своје циљеве.

Listen to find out about our Financial Information Service (FIS). FIS is a free service that provides independent and expert financial advice to help you better manage your money and reach your goals.

Читајте Financial Information Service / Read Financial Information Service transcript

Gifting / Поклањање

Слушајте да бисте сазнали како поклањање новца или имовине може да утиче на ваше исплате од Centrelink-а.

Listen to find out about how giving away your money or assets can affect your Centrelink payments.

Читајте Поклањање / Read Gifting transcript

Multicultural services / Мултикултурне услуге

Слушајте да бисте сазнали које врсте помоћи пружамо странкама које не говоре енглески.

Listen to find out about the kinds of assistance that we offer to people who prefer to speak a language other than English.

Читајте Мултикултурне услуге / Read Multicultural services transcript

What you must tell us / Шта морате да нам кажете

Слушајте информације о томе да треба да нам кажете када се ваше околности промене и шта се може десити ако то не учините.

Listen to information about telling us when your circumstances change and what can happen if you don’t.

ЧитајтеСлушајте Шта морате да нам кажете / Read What you must tell us transcript

Page last updated: 15 November 2016