Information in your language - Slovak

We provide translated information in Slovak to help you learn more about our payments and services.

Slovenských / Slovak

Poskytneme vám preložené publikácie, ktoré vám pomôžu dozvedieť sa viac o našich platbách a službách.

We provide translated publications to help you learn more about our payments and services.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

Ak používate pomocnú technológiu a nemôžete si pozrieť preložené informácie, obráťte sa na našu viacjazyčnú telefonickú službu .

Čítať / Read

Prezrite si našu ponuku preložených písomných produktov, ktoré ponúkajú informácie o niektorých našich platbách a službách.

Browse our range of translated written products, which offer information about some of our payments and services.

Page last updated: 16 June 2016