Information in your language - Somali

We provide translated information in Somali to help you learn more about our payments and services.

Somali / Somali

Waxaynu bixinnaa macluumaad qoran oo turjuman, maqal iyo muuqaal si ay kaaga caawiso ogaanshaha lacagta aynu bixinno iyo adeegyadeenna.

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

Haddii aad isticmaaleysid tignoolajiyada caawimaada oo aadan heli karin macluumaadkeena turjuman fadlan la xiriir multilingual phone service keena.

Page last updated: 21 October 2016