Information in your language - Swahili

We provide translated information in Swahili to help you learn more about our payments and services.

Kiswahili / Swahili

Tunatoa habari za kimaandishi zilizotafisiriwa, sauti na video ili kukusaidia kujifunza zaidi kuhusu malipo yetu na huduma

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

Kama unatumia teknolojia ya kusaidia na huwezi kufikia maelezo yetu yaliyotafsiriwa tafadhali wasiliana na huduma yetu ya simu ya lugha nyingi.

 

Page last updated: 21 October 2016