Information in your language

Bosanski / Bosnian

   

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

Osiguravamo prevedene pismene informacije i audio i video materijal da bismo vam pomogli da se bolje upoznate sa našim isplatama i uslugama.

   

Ako koristite pomoćnu tehnologiju, a ne možete pristupiti našim prevedenim informacijama, molimo da se obratite našoj višejezičnoj telefonskoj službi.

Preveli smo međunarodne obrasce koje možete koristiti ako živite van Australije. Ove obrasce možete koristiti za potraživanje plaćanja koja daje Centrelink. Možete ih koristiti i za podnošenje zahtjeva za procjenu child support.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

We have translated international forms you can use if you live outside Australia. You can use these forms to claim a Centrelink payment. You can also use them to apply for a child support assessment.