Čeština / Czech - Information in your language

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

Poskytujeme překlady publikací, které vám pomohou dozvědět se více o našich platbách a službách.

Používáte-li asistivní technologii a nemáte přístup k našim přeloženým informacím, obraťte se na naši vícejazyčnou telefonní službu. If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

Přečtěte si / Read

Pročtěte si naše přeložené psané produkty, které informují o některých našich platbách a službách.

Browse our range of translated written products, which offer information about some of our payments and services.

Page last updated: 24 January 2018