Information in your language

Čeština / Czech

   

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

Poskytujeme překlady publikací, které vám pomohou dozvědět se více o našich platbách a službách.

   

Používáte-li asistivní technologii a nemáte přístup k našim přeloženým informacím, obraťte se na naši vícejazyčnou telefonní službu.

Přeložili jsme několik formulářů, které můžete používat jestliže žijete mimo Austrálii. Můžete používat tyto formuláře pro žádost o Centrelink platbu. Můžete je též používat pro žádost na posouzení výživného na děti.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

We have translated international forms you can use if you live outside Australia. You can use these forms to claim a Centrelink payment. You can also use them to apply for a child support assessment.