Kurdî Kurmancî / Kurdish (Kurmanji)

We provide information in your language to help you learn more about our payments and services.

Em zanyarî bi zimanê we pêşkêş dikin taku alîkar bin bo pitir zanîn li ser xizmetguzarîyên u dirav dayinên me.