Information in your language

Latvijas / Latvian

   

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

Ja izmantojat kādu palīgtehnoloģiju un nevarat piekļūt mūsu tulkotajai informācijai, lūdzam sazināties telefoniski ar mūsu daudzvalodu atbalsta dienestu.

   

Mums ir pārtulkotas starptautiskas veidlapas, ko varat izmantot, ja dzīvojat ārpus Austrālijas. Jūs šīs veidlapas varat izmantot, pieprasot Centrelink maksājumu. Jūs tās varat arī izmantot, lai pieteiktos child support izvērtēšanai.

Mums ir pārtulkotas starptautiskas veidlapas, ko varat izmantot, ja dzīvojat ārpus Austrālijas. Jūs šīs veidlapas varat izmantot, pieprasot Centrelink maksājumu. Jūs tās varat arī izmantot, lai pieteiktos child support izvērtēšanai.
 

If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

We have translated international forms you can use if you live outside Australia. You can use these forms to claim a Centrelink payment. You can also use them to apply for a child support assessment.