Latvijas / Latvian - Information in your language

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

Ja izmantojat kādu palīgtehnoloģiju un nevarat piekļūt mūsu tulkotajai informācijai, lūdzam sazināties telefoniski ar mūsu daudzvalodu atbalsta dienestu. If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

Izlasiet / Read

Apskatieties mūsu tulkoto dokumentu klāstu, kur atradīsit vairāk informācijas par dažiem mūsu piedāvātajiem maksājumiem un pakalpojumiem.

Browse our range of translated written products, which offer information about some of our payments and services.

Page last updated: 24 January 2018