Information in your language

Norsk / Norwegian

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

Vi tilbyr oversettelser av publikasjoner for å hjelpe deg til å forstå våre priser og tjenester.

Hvis du bruker assisterende teknologi og har problemer med tilgang til informasjonen som er oversatt, kontakt vår multilingual phone service.

Vi har oversatte internasjonale skjemaer som du kan bruke hvis du bor utenfor Australia. Du kan bruke disse skjemaene for å søke om Centrelink sine utbetalinger. Du kan også bruke disse for å søke om vurdering av child support.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

We have translated international forms you can use if you live outside Australia. You can use these forms to claim a Centrelink payment. You can also use them to apply for a child support assessment.