Norsk / Norwegian - Information in your language

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

Vi tilbyr oversettelser av publikasjoner for å hjelpe deg til å forstå våre priser og tjenester.

Hvis du bruker assisterende teknologi og har problemer med tilgang til informasjonen som er oversatt, kontakt vår multilingual phone service. If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

Les / Read

Bla gjennom vår serie med skriftlige produkter som gir informasjon om enkelte av våre betalingsordninger og tjenester.

Browse our range of translated written products, which offer information about some of our payments and services.

Page last updated: 24 January 2018