پښتو / Pashto - Information in your language

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

موږ ژباړل شوي خپرونې وړاندې کوو چې له تاسو سره مرسته وکړو زموږ د پیسو او خدمتونو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ

که تاسو مرستندویه ټیکنالوژي کاروئ او زموږ ژباړلي شوي معلوماتو ته لاسرسی نشئ موندلی نو مهرباني وکړئ زموږ
د څو ژبي تلیفوني خدمت سره اړیکه ونیسئ.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

Page last updated: 24 January 2018