Individuals

Medicare online accounts are currently unavailable due to scheduled maintenance.

Centrelink online accounts are currently unavailable due to scheduled maintenance.

Child Support online accounts may experience intermittent issues due to scheduled maintenance.

Business
Individuals

Medicare online accounts are currently unavailable due to scheduled maintenance.

Centrelink online accounts are currently unavailable due to scheduled maintenance.

Child Support online accounts may experience intermittent issues due to scheduled maintenance.

Business

Reo Maori Kuki Airani / Rarotongan - Information in your language

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

Ka oronga atu matou i te au tuatua tei uri ia te reo, na roto i te aping akarongo e te video te ka riro ei akamarama i ta matou au tutakianga e ta matou angaanga e rave nei.

Mei te mea ē, ka rave koe i te ta'i matīni rorouira nō te tauturu iā koe, e kāre 'oki e rauka iā koe i te kite i tei 'uri 'ia mai, ka ringi mai i tō mātou 'ōpati tauturu'anga reo rau. If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

Tatau ia / Read

Akara i ta matou au apinga tuketuke tei oti i te uri ia te reo, te ka akaari atu i te marama no runga i tetai o ta matou au tutakianga e pera te angaanga ta matou e rave nei.

Browse our range of translated written products, which offer information about some of our payments and services.

Page last updated: 24 January 2018