Reo Maori Kuki Airani / Rarotongan - Information in your language

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

Ka oronga atu matou i te au tuatua tei uri ia te reo, na roto i te aping akarongo e te video te ka riro ei akamarama i ta matou au tutakianga e ta matou angaanga e rave nei.

Mei te mea ē, ka rave koe i te ta'i matīni rorouira nō te tauturu iā koe, e kāre 'oki e rauka iā koe i te kite i tei 'uri 'ia mai, ka ringi mai i tō mātou 'ōpati tauturu'anga reo rau. If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

Tatau ia / Read

Akara i ta matou au apinga tuketuke tei oti i te uri ia te reo, te ka akaari atu i te marama no runga i tetai o ta matou au tutakianga e pera te angaanga ta matou e rave nei.

Browse our range of translated written products, which offer information about some of our payments and services.

Page last updated: 24 January 2018