Slovenských / Slovak - Information in your language

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

Poskytneme vám preložené publikácie, ktoré vám pomôžu dozvedieť sa viac o našich platbách a službách.

Ak používate pomocnú technológiu a nemôžete si pozrieť preložené informácie, obráťte sa na našu viacjazyčnú telefonickú službu . If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

Čítať / Read

Prezrite si našu ponuku preložených písomných produktov, ktoré ponúkajú informácie o niektorých našich platbách a službách.

Browse our range of translated written products, which offer information about some of our payments and services.

Page last updated: 24 January 2018