Information in your language

Slovenských / Slovak

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

Poskytneme vám preložené publikácie, ktoré vám pomôžu dozvedieť sa viac o našich platbách a službách.

Ak používate pomocnú technológiu a nemôžete si pozrieť preložené informácie, obráťte sa na našu viacjazyčnú telefonickú službu .

Preložili sme medzinárodné formuláre, ktoré môžete použiť, ak žijete mimo Austrálie. Môžete ich použiť v prípade, že chcete podať žiadosť o podporu zo Centrelink. Tiež ich môžete použiť na posúdenie vašej žiadosti o child support (detské prídavky).

If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

We have translated international forms you can use if you live outside Australia. You can use these forms to claim a Centrelink payment. You can also use them to apply for a child support assessment.