Slovenščina / Slovene - Information in your language

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

Oskrbimo s prevedeno pismeno informacijo, avdio in video, v pripomoček, da izveste več o naših plačilih in uslugah.

Če uporabljate podporno tehnologijo, in naša prevedena informacija ni dostopna, prosimo vas, da kontaktirate večjezične telefonske storitve. If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

Preberite / Read

Pobrskajte po nizu prevedenih, pismenih člankih, ki vas bodo obvestili o nekaterih naših plačilih in uslugah.

Browse our range of translated written products, which offer information about some of our payments and services.

Poslušajte / Listen

Poalušajte prevedene informacije o nekaterih naših plačilih uslugah.

Listen to translated information about some of our payments and services.

Reciprocal health care agreements / Reciprocal health care agreements

Posluišajte, da bi izvedeli kako doseči zdravstveno varstvo medtem, ko ste izven Avstralije, pod avstralskim reciprocal health care agreements z nekaterimi drugimi državami.

Listen to find out about accessing healthcare while you are outside Australia, under Australia’s reciprocal health care agreements with some other countries.

Preberite Reciprocal health care agreements Prepis / Read the Reciprocal health care agreements transcript

Page last updated: 24 January 2018