Information in your language

Slovenščina / Slovene

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

Oskrbimo s prevedeno pismeno informacijo, avdio in video, v pripomoček, da izveste več o naših plačilih in uslugah.

Če uporabljate podporno tehnologijo, in naša prevedena informacija ni dostopna, prosimo vas, da kontaktirate večjezične telefonske storitve.

Prevedli smo mednarodne obrazce ki jih lahko uporabite, če živite izven Avstralije. Te obrazce lahko uporabite za uveljavljanje Centrelink plačila. Z njimi lahko tudi zaprosite oceno za child support.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

We have translated international forms you can use if you live outside Australia. You can use these forms to claim a Centrelink payment. You can also use them to apply for a child support assessment.