Information in your language

Somali / Somali

   

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

Waxaynu bixinnaa macluumaad qoran oo turjuman, maqal iyo muuqaal si ay kaaga caawiso ogaanshaha lacagta aynu bixinno iyo adeegyadeenna.

   

Haddii aad isticmaaleysid tignoolajiyada caawimaada oo aadan heli karin macluumaadkeena turjuman fadlan la xiriir multilingual phone service keena.

If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.