Information in your language

Svenska / Swedish

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

Vi tillhandahåller översatta skriftliga upplysningar, ljud- och videofiler som hjälp för att lära dig mer om våra utbetalningar och tjänster.

Om du använder hjälpmedel och inte kommer åt vår översatta information kan du kontakta vår flerspråkiga kundtjänst.

Vi har översatt internationella blanketter som du kan använda om du bor utanför Australien. Du kan använda dem för att begära utbetalning från Centrelink. Du kan också använda dem för att ansöka om prövning för child support (underhållsbidrag).

If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

We have translated international forms you can use if you live outside Australia. You can use these forms to claim a Centrelink payment. You can also use them to apply for a child support assessment.