Svenska / Swedish - Information in your language

We provide translated information in Swedish to help you learn more about our payments and services.

Vi tillhandahåller översatta skriftliga upplysningar, ljud- och videofiler som hjälp för att lära dig mer om våra utbetalningar och tjänster.

Om du använder hjälpmedel och inte kommer åt vår översatta information kan du kontakta vår flerspråkiga kundtjänst. If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

Läs / Read

Titta igenom vårt utbud av översatta skriftliga produkter som ger upplysningar om några av våra utbetalningar och tjänster.

Browse our range of translated written products, which offer information about some of our payments and services.

Lyssna / Listen

Lyssna på översatta upplysningar om några av våra utbetalningar och tjänster.

Listen to translated information about some of our payments and services.

Reciprocal health care agreements / Reciprocal health care agreements

Lyssna och lär dig mer om hur du får tillgång till hälsovård när du är utanför Australien genom Australiens reciprocal health care agreements med vissa andra länder.

Listen to find out about accessing healthcare while you are outside Australia, under Australia’s reciprocal health care agreements with some other countries.

Läs Reciprocal health care agreements Utskrift / Read the Reciprocal health care agreements transcript

Page last updated: 24 January 2018