Türkçe / Turkish - Information in your language

We provide translated written information, audio and video to help you learn more about our payments and services.

Ödemelerimiz ve hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olmak için tercüme edilmiş yazılı bilgileri, ses ve videoyu sağlıyoruz.

 

Eğer yardımcı teknoloji kullanıyor ve tercüme edilmiş bilgilerimize erişemiyorsanız lütfen çok dilli telefon hizmetimize başvurun. If you are using assistive technology and cannot access our translated information please contact our multilingual phone service.

okuyun / Read

Ödemelerimiz ve hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olmak için tercüme edilmiş yazılı bilgileri, ses ve videoyu sağlıyoruz.

Browse our range of translated written products, which offer information about some of our payments and services.

dinleyin / Listen

Ödemelerimiz ve hizmetlerimizin bir kısmı hakkındaki tercüme edilmiş bilgileri dinleyin.

Listen to translated information about some of our payments and services.

Avoid a debt / Borçlanmaktan sakının 

Centrelink borçlarıyla ilgili 1 Ocak 2017 itibariyle yapılan değişikliklerini dinleyin.

Listen to 1 January 2017 changes to Centrelink debts.

Centrelink borçlarıyla ilgili 1 Ocak 2017 itibariyle yapılan değişikliklerini okuyun / Read about 1 January 2017 changes to Centrelink debts

Centrepay / Centrepay

Bakanlığın sağladığı ücretsiz mali hizmet olan Centrepay'i öğrenmek için dinleyin.

Listen to find out about Centrepay, a free financial service that the department provides.

okuyun Centrepay Metin / Read Centrepay transcript

Changes to newly arrived resident’s waiting periods / Yeni gelen yerleşimcilerin bekleme süresi

Yeni gelen oturum sahibinin bekleme süreleriyle ilgili değişiklikleri dinleyin.

Listen to changes to newly arrived resident’s waiting periods.

Yeni gelen oturum sahibinin bekleme süreleriyle ilgili değişiklikleri okuyun / Read changes to newly arrived resident’s waiting periods transcript

Family and Domestic Violence / Aile ve ev içi şiddet

Aile eve ev içi şiddetinden etkilenmiş kişileri nasıl desteklediğimizi ve onlara nasıl hizmet sağladığımızı dinleyin.

Listen to how we support and provide services to people affected by family and domestic violence.

Aileler ve Aile İçi Şiddet iddia süreci transkript Oku / Read the Families and Domestic Violence claim process transcript

Financial Information Service / Financial Information Service

Financial Information Service'i (FIS) öğrenmek için dinleyin. FIS, paranızı daha iyi idare etmek ve hedeflerinize ulaşmak için size yardımcı olmak üzere bağımsız ve uzman mali tavsiyeler sağlayan ücretsiz bir hizmettir.

Listen to find out about our Financial Information Service (FIS). FIS is a free service that provides independent and expert financial advice to help you better manage your money and reach your goals.

okuyun Financial Information Service Metin / Read Financial Information Service transcript

Gifting / Hibe etmek

Paranızı veya varlıklarınızı hibe etmenizin Centrelink ödemelerinizi nasıl etkileyeceğini öğrenmek için dinleyin.

Listen to find out about how giving away your money or assets can affect your Centrelink payments.

okuyun Hibe etmek Metin / Read Gifting transcript

Keep your details up to date / Bilgilerinizi güncel tutun

Bilgilerinizi güncel tutma yollarını dinleyin.

Listen to ways to keep your details up to date.

Bilgilerinizi güncel tutma deşifre metnini okuyun / Read the keep your details up to date transcript

Multicultural services / Çokkültürlü hizmetler

İngilizce'den başka bir dil konuşmayı tercih edenlere sunduğumuz hizmetleri öğrenmek için dinleyin.

Listen to find out about the kinds of assistance that we offer to people who prefer to speak a language other than English.

okuyun Çokkültürlü hizmetler Metin / Read Multicultural services transcript

Report fraud / Rapor Sahteciliği

Taskforce Integrity yolsuzluğu ihbar etmeleri için toplum üyelerini teşvik etmektedir.

Taskforce Integrity is encouraging members of the community to report fraud.

okuyun Hibe etmek Metin / Read Report fraud transcript

Taskforce Integrity

Taskforce Integrity, kendilerine ait ayrıntıların güncelliğini korumaları için müşterileri teşvik etmektedir.

Taskforce Integrity is encouraging customers to keep their details up to date.

okuyun Hibe etmek Metin/ Read Taskforce Integrity transcript

What you must tell us / Bize neleri söylemelisiniz

Koşullarınız değiştiğinde bize bildirmeniz gerekenler ve bildirmezseniz neler olabileceği hakkındaki bilgileri dinleyin.

Listen to information about telling us when your circumstances change and what can happen if you don’t.

okuyun Bize neleri söylemelisiniz Metin / Read What you must tell us transcript

When former customers still owe us money / Eski müşterilerin bize hâlâ para borcu olduğunda

Centrelink borçlarıyla ilgili 1 Ocak 2017 itibariyle yapılan değişikliklerini dinleyin.

Listen to 1 January 2017 changes to Centrelink debts.

Centrelink borçlarıyla ilgili 1 Ocak 2017 itibariyle yapılan değişikliklerini okuyun / Read about 1 January 2017 changes to Centrelink debts

İzleyin/ Watch

Ödemelerimizden ve hizmetlerimizden bazıları ile ilgili tercüme edilmiş bilgileri izleyin.

View translated information about some of our payments and services.

Multilingual Phone Service/ Çok dilli telefon hizmetleri

Bu video, Department of Human Services’ın ulusal Multilingual Phone Service’i ve İngilizce’den başka bir dil konuşuyorsanız bizimle nasıl ilişkiye geçebileceğiniz hakkındadır.

This video talks about the Department of Human Services’ national Multilingual Phone Service and how to contact us if you speak a language other than English.

Multicultural Services/ Çokkültürlü Hizmetler

Bu video, Department of Human Services tarafından sunulan bir dizi çokkültürlü hizmet hakkındadır. Kültürel ve dilsel anlamda farklı bir kökendenseniz, bu hizmetler bizimle iş yapmanıza yardımcı olacaktır.

This video talks about the range of multicultural services offered by the Department of Human Services. If you are from a culturally and linguistically diverse background these services will assist you to do your business with us.

New to Australia - Payments / Avustralya’ya Yeni Gelenler - Ödemeler

Bu videoda Department of Human Services’e bağlı Centrelink’in ödemeleri ve Centrepay adı verilen ücretsiz bir hizmet tanıtılmaktadır. Centrepay, ödeme alanların eve gelen faturalar gibi normal yaşam masraflarını ödeyerek onların bütçe yapmasına ve tasarruf etmesine yardımcı olur.

This video talks about Department of Human Services' Centrelink payments and a free service called Centrepay. Centrepay helps people who get payments to budget and save money to pay for living expenses like household bills.

New to Australia - Medicare Card and Health Care Card / Avustralya’ya Yeni Gelenler - Medicare Card ve Health Care Card

Bu video Medicare Card ve Health Care Card ile alabileceğiniz indirim çeşitlerini anlatmaktadır. Durumunuzda bir değişiklik olduğunda bakanlığa bildirmeniz önemlidir.

This video talks about the Medicare Card and the Health Care Card and the types of concessions you can get. It is important to tell the department when your circumstances change.

New to Australia - Looking for work / Avustralya’ya Yeni Gelenler - İş aramak

Bu video, Department of Human Services’in iş arayanlara sağlamakta olduğu bir Centrelink ödemesi olan Newstart Allowance’ı anlatmaktadır. Aynı zamanda bu ödemeyi alanların, iş aradıkları süre zarfında ödeme almaya devam edebilmeleri için yerine getirmeleri gereken yükümlülükleri de açıklar.

This video talks about Newstart Allowance, a Centrelink payment that the Department of Human Services provides to people who are looking for work. It also explains the types of obligations that people who get the payment must meet, in order to keep receiving their payment while they look for work.

Page last updated: 22 June 2018